KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CAO SU

Cây cao su là cây công nghiệp lâu năm, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất đỏ bazan, đất xám, đất phù xa phiến. Đất phải có tầng canh tác dày khoảng 1m, pH thích hợp 5.5-6.5.

Kỹ thuật bón phân cho cây cao su đạt hiệu quả cao - TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN QUỐC GIA

Ở nước ta, cao su được trồng nhiều ở vùng Đông nam bộ và Tây nguyên

NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY CAO SU:

  Đạm là yếu tố dinh dưỡng rất quan trọng, đóng vai trò tạo năng suất và chất lượng.

  Lân có vai trò quan trọng với cây cao su, tuy nhiên khả năng hút lân ở giai đoạn cây non yếu, được cải thiện khi cây trưởng thành.

  Kali có vai trò quan trọng tới sự sinh trưởng, phát triển và năng suất mủ của cao su.

  Để cho 3 tấn mủ/ha/năm, cây cao su cần 18,9kg N, 3,8kg P2O5, 12,9kg K2O. Tuy nhiên khi dùng thuốc kích thích cũng với năng suất 3 tấn mủ lượng dinh dưỡng cây lấy đi theo năng suất mủ là 18,9kg N, 8,7kg P2O5, 15,5kg K2O.

 KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CHÔM CHÔM:

Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 

Lượng bón (g/cây/năm): 

Tuổi cây HAI-NPK 30-9-9+TE Super lân KCl
Dưới 1 năm 14 78 11
Từ 1-3 năm 30 83 9
Từ 4-6 năm 33 44 7

  Thời kỳ bón:

  Dưới 1 năm bón 3 lần:

– Lần 1: Đầu mùa mưa khi có tầng lá thứ nhất 40% các loại phân

– Lần 2: Sau bón lần 1 một tháng với lượng 30% các loại phân

– Lần 3: 30% phân bón còn lại vào tháng 9-10

  Phương pháp bón: Xới lớp đất nhẹ bón phân chung quanh gốc và lấp đất lại.

  Từ năm thứ nhất trở đi chia 2 lần bón: Đầu mùa mưa và tháng 9-10

– Lần 1: 60% các loại phân

– Lần 2: 40% các loại phân

Cách “dọn bữa” cho cây cao su trong mùa mưa Tây Nguyên

 Xới nhẹ xung quanh tán bón phân và lấp đất lại

Giai đoạn kinh doanh:

  Lượng bón: Từ năm cạo thứ 1-10: 500-630g NPK (30-9-9 +TE) + 470-593g Super lân + 175-222g KCl/cây/năm.

  Cách bón: Chia làm 2 lần bón:

– Lần 1: Đầu mùa mưa 60% phân bón các loại.

– Lần 2: tháng 9-10 bón 40% phân bón các loại còn lại.

  Phương pháp bón: Xới lớp đất rộng 0.8-1m giữa hai hàng bón phân và lấp đất lại

  Từ năm thứ 11-20 bón thêm mỗi gốc tăng 100-200g NPK (30-9-9 +TE)

Đồng Nai: 18.000ha đất trồng cao su sẽ được chuyển đổi mục đích - CafeLand.Vn

Nên chia ra làm 2 đợt bón phân vào giai đoạn cây cho mủ

MỘT SỐ PHÂN BÓN CÓ THỂ DÙNG CHO CÂY CAO SU: 

  Phân bón HAI-NPK 30-9-9+TE: Giúp cây cùng lúc hấp thu đầy đủ 3 nguyên tố đa lượng NPKvà đặc biệt là đạm cao giúp cây mau xanh tốt.

 Phân bón NPK bổ sung vi lượng Minro 30-9-9 +TE (200gr - 1kg)

HAI-NPK 30-9-9+TE là phân phức hợp cao cấp, cung cấp đầy đủ  NPK cho cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *